Reglement Gedichtenwedstrijd “Gedichtenroute 2023” Davidsfonds Vosselaar 2023.

Reglement Gedichtenwedstrijd “Gedichtenroute 2023” Davidsfonds Vosselaar 2023.

Reglement Gedichtenwedstrijd “Gedichtenroute 2023” Davidsfonds Vosselaar 2023.

op 30 november 2022 om 17:25

Het Davidsfonds Vosselaar organiseert jaarlijks een Gedichtenroute. Op verschillende plaatsen in Vosselaar worden dan een aantal gedichten van een bekende dichter getoond op een grote wimpel waar, naast het gedicht, ook een gepaste foto, schilderij of tekening wordt getoond.

Dit jaar kan u deze dichter zijn!

Het thema van de gedichtenroute 2023 is ‘Het Dorp’.

Om volledig onpartijdigheid van de jury te garanderen stellen we de volgende werkwijze voor:

    • U ondertekent uw gedicht met een zelfgekozen pseudoniem.
    • U bezorgt ons een gesloten envelop met als inhoud: Uw gedicht met uw pseudoniem en een extra gesloten envelop met uw contactgegevens en echte naam.  Op deze envelop ook uw pseudoniem.

De omslag indienen in de bibliotheek van Vosselaar in de speciaal voorziene doos.

De uiterlijke inzenddatum is 1 maart 2023.

Reglement Gedichtenwedstrijd “Gedichtenroute 2023” Davidsfonds Vosselaar 2023.

Art. 1

De prijs ‘Gedichtenwedstrijd Davidsfonds Vosselaar 2023’ is een Belgische nationale prijs voor dichtkunst. Het Davidsfonds Vosselaar, in samenwerking met de Bibliotheek en de Heemkundige Kring, richt de wedstrijd: ‘Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023’ in. De deelname is gratis.

Art. 2

De wedstrijd ‘Gedichtenwedstrijd Davidsfonds Vosselaar 2023’ staat open voor iedereen met voldoende inspiratie.

Art. 3

Het Bestuur van het Davidsfonds, de Bibliotheek en de Heemkundige Kring stellen een jury samen die de prijs ‘Gedichtenwedstrijd Davidsfonds Vosselaar 2023’ zal toekennen. Deze jury wordt samengesteld uit bestuursleden van de verenigingen.

De jury beslist autonoom en soeverein.

Juryleden kunnen niet deelnemen aan de prijs ‘Gedichtenwedstrjd Davidsfonds Vosselaar 2023’. De jury kan beslissen meerdere prijzen toe te kennen of de prijs niet toe te kennen.

De beslissing van de jury kan niet betwist worden.

Art. 4

De auteur zorgt voor een origineel gedicht met als thema ‘Het Dorp’. De auteur ondertekent het gedicht met een zelfgekozen pseudoniem. De auteur bezorgt ons een gesloten envelop met als inhoud: a) het gedicht ondertekend met het pseudoniem, b) een 2de gesloten envelop met op de buitenkant het pseudoniem van de auteur en erin een kaartje met het pseudoniem en de echte naam, adrestelefoon- of gsmnummer en e-mailadres van de auteur.

De uiterlijke inzenddatum van deze omslag is 1 maart 2023.

De envelop dient afgegeven te worden op volgend adres: Bibliotheek Vosselaar. St Jozefstraat 45. Een speciale doos is hiervoor voorzien.

De jury komt samen in Maart om uit alle ingezonden gedichten één (of meerdere) gedicht(en) te kiezen.

Art.5

Het onderwerp van het gedicht betreft ‘Het Dorp’.  De dichtstijl en de inhoud ervan zijn volledig vrij maar het gedicht moet beantwoorden aan volgende criteria: maximaal 20 regels en voldoen aan ethische waarden.

Art. 7

Ingeval er één (of meerdere) winnend gedicht(en) is/(zijn) gekozen, wordt/(worden) dit/(deze) afgedrukt op een grote wimpel en zal het deel uitmaken van de Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023. Een bijpassende foto, tekening of schilderij wordt aangeleverd door Heemkundige Kring Vosselaar.

De windende auteur(s) ontvangt/(ontvangen) een mooi boekenpakket en de tentoongestelde “Wimpel”.

Art. 10

De prijs ‘Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023’ wordt officieel uitgereikt tijdens de opening van de ‘Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023’. De aanwezigheid van de geselecteerde auteur(s) is vereist.

De ‘Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023’ loopt van 1 juli tot 31 augustus 2023

Art.11

Door deelname aan de prijs ‘Gedichtenroute Davidsfonds Vosselaar 2023’  geeft de auteur toelating aan het Davidsfonds, de Bibliotheek  en de Heemkundige Kring om de tekst te publiceren in catalogi/website en promotioneel materiaal zonder vergoeding of reproductiekosten.

Labels: Thema Taal